Maarit Pietiläinen:
Ratkaisukeskeisen psykoterapeutti- koulutettavan vastaanotto

ETÄYHTEYS - JYVÄSKYLÄ- HELSINKI

Ratkaisukeskeistä psykoterapeuttikoulutettavan terapiaa, lyhytterapiaa ja käynti kerrallaan -tapaamisia. Vastaanottoa Jyväskylän keskustassa ja Helsingissä Kampissa sekä etäyhteydellä. Kohtaamisia live-tapaamisissa myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan niin toivoessa. Psykoterapiaa (Kela-terapia) tulen tarjoamaan keväästä 2024 alkaen (valmistuminen psykoterapeutiksi 5/2024).

Tarjoamani palvelut


Psykoterapeuttikoulutettavan vastaanotto

Tarjoan psykoterapeuttikoulutettavana terapiaa osana ratkaisukeskeisen psykoterapian opintojani (Itä-Suomen yliopisto UEF/ Lyhytterapiainstituutti, psykoterapeuttikoulutus 2020-2024).

Opiskelen psykoterapeutin ammattiin Itä-Suomen yliopistossa, valmistuminen 5/2024, jonka jälkeen tulen tarjoamaan psykoterapiaa ja Kela-terapiaa.

Opiskelun ajan teen opintoihin liittyvää vastaanottotyötä psykoterapeuttikoulutettavan statuksella. Psykoterapiaopintoihin liittyvää terapiatyötä ohjaavat ja säätelevät samat periaatteet ja lait kuin jo valmistuneiden psykoterapeuttien työtä. Koulutukseen liittyvässä terapiatyössä työnohjaus on tiivistä ja työnohjaajina toimivat kokeneet psykoterapeutit (mm. T. Ahola, B. Furman, J. Saarnio).

Koulutukseen liittyvään terapiatyöhön ei ole mahdollista saada KELA:n tukea, mutta vastaanottohinnat ovat usein alhaisemmat kuin psykoterapeutti-nimikkeellä toimivilla, jo valmistuneilla psykoterapeuteilla.

Tarjoan psykoterapeuttikoulutettavana myös lyhytterapiaa, johon olen käynyt lyhytterapian työmenetelmäkoulutuksen sekä käynti kerrallaan -tapaamisia. 

Olen lyhytterapiatyömenetelmäkoulutettu psykiatrisen puolen sairaanhoitaja eli kansanomaisesti niin kutsuttu ”IASTI-sertifioitu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti” (2020). Lyhytterapeutti ei ole ammattitutkinto, ammattiin valmistava koulutus, eikä nimikesuojattu/Valviran valvoma koulutus. Lyhytterapialla tarkoitetaan työmenetelmää ja lyhytterapiaa tarjoava, niin kutsuttu lyhytterapeutti tai terapeutti on usein käynyt jonkun, alunperin mielenterveysalalla jo työskenteleville mielenterveysalan ammattilaisille tarkoitetun, työmenetelmäkoulutuksen/kurssin, minkä työkaluja hän käyttää pyrkiessään lyhytterapeuttisin keinoin auttamaan asiakasta.

Lyhytterapeuttisia työmenetelmä- eli ns lyhytterapeuttikoulutuksia/kursseja on tarjolla eri suuntauksissa ja osallistujissa on nykyään myös muun alan kuin sosiaali- terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia - olen itse käynyt ratkaisukeskeisen lyhytterapiakoulutuksen (40op) ja käytän ratkaisukeskeisiä työkaluja lyhytterapiatyömenetelmää käyttäessäni.

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita, myös pariskuntia ja perheitä. Erityisosaamista OCD:stä.

I also work in English, please contact for more information.

Koulutukset/ luennot


Ota yhteyttä/pyydä tarjous, jos toivot minun tulevan kouluttamaan/ luennoimaan voimavarakeskeisesti ja/tai erilaisiin psyykkisiin sairauksiin ja niiden aiheuttamiin haasteisiin liittyen. Teen koulutuksia/ luentoja terveydenhuollon ammattihenkilönä, psykiatrian puolen sairaanhoitajana (AMK) sekä psykoterapeuttikoulutettavana ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliininen asiantuntijana -koulutettavana.


 

Muut


 Hermanni/Anxious Andy on yhdessä psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, kouluttaja Ben Furmanin kanssa ideoimani Muksuoppi-sovellus, jonka avulla voit auttaa lapsia oppimaan keinoja vapautua mielikuvituksen tuottamista huolista ja peloista.

Ilmainen sovellus löytyy suomeksi osoitteesta:
www.kidsskills.org/ocd/

ja englanniksi:
www.kidsskills.org/ocd-engAsiakaspalautteet


Vuoden 2021 asiakkaani saivat tammikuun 2022 aikana anonyymisti täytettäväksi asiakastyytyväisyyskyselyn. Vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi, mutta vastanneista kaikki suosittelisivat minua läheisilleen ja tuttavilleen. 92,9% vastanneista antoi arvosanaksi erinomaisen/hyvän, enemmistön kallistuessa erinomaisen eli 5 tähden puolelle. Myös palaute tapaamisista painottui erinomaiseen ja hyvään eri osa-alueilla ja ajallisesti se sisälsi sekä alkutaipaleella luonani käyneitä että loppuvuoden kävijöitä. Suurin kiitos tästä kuuluu asiakkailleni - yhdessä työskennellään, yhdessä iloitaan siitä, miten hyvin me tässä ollaan vuoden 2021 aikana onnistuttu :)


Olet jo oikealla tiellä