Maarit Pietiläinen

TIETOA MINUSTA

Psykoterapeuttikoulutettava, koulutuspsykoterapeutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus, Itä-Suomen yliopisto UEF/ Lyhytterapiainstituutti Oy (6/2020-5/2024)

Psykiatrisen puolen sairaanhoitaja (AMK)

Kulttuurituottaja (AMK)

Kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdehoitotyö (90op) -koulutettava (YAMK/JAMK)

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI-sertifioitu), (40op), 11/2020 (Lyhytterapiainstituutti Oy)

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa/ Lyhytterapiainstituutissa (6/2020-5/2024). Tarjoan psykoterapeuttikoulutukseeni liittyen ratkaisukeskeistä koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa Jyväskylässä ja etäyhteydellä missä vain. Olen myös käynyt ratkaisukeskeisen lyhytterapian työmenetelmäkoulutuksen ja tarjoan käynti kerrallaan -tapaamisia. Olen lisäksi käynyt lyhytterapeuttinen hypnoosi -koulutuksen (Milton H. Ericksonin malli) ja tarjoan kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan sitä toivoessa.

Toimin kokoaikaisena koulutuspsykoterapiapalveluja tarjoavana itsenäisenä ammatinharjoittajana. Psykoterapiaopintojen lisäksi työstän mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliinisen asiantuntijaopintojeni (90op) opinnäytetyötä.

Minulla on kokemusta laaja-alaisesti mielenterveystyön kentältä vuosien ajalta eri näkökulmista, niin psykiatrisen erikoissairaanhoidon eri osastojen, akuuttipsykiatrian, mielenterveyskuntoutujien perheiden kuin psykiatrisen kuntoutuksen puolelta.

Tulevana ratkaisukeskeisenä psykoterapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi sekä kohdatuksi ilman ennakkoasenteita. Ratkaisukeskeisyydessä ei katsota ihmisiä diagnoosien kautta ja menneisyys ei määrittele sitä mitä olet nyt, eikä tulevaisuuttasi. Koulutuspsykoterapeuttina kuljen vierelläsi. Työskentelemme yhdessä, mutta sinä määräät suunnan, minkä tulet löytämään itsestäsi. Työskentely on aina asiakasta kunnioittavaa, asiakaslähtöistä.