Maarit Pietiläinen

TIETOA MINUSTA


Psykoterapeuttikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto (University of Eastern Finland, UEF) /Lyhytterapiainstituutti Oy (6/2020-5/2024)

Sairaanhoitaja (AMK), mielenterveys- ja päihdehoitotyö

Kulttuurituottaja (AMK), kulttuuripalvelujen tuotteistaminen

Kliininen asiantuntija, mielenterveys- ja päihdehoitotyö (90op) -koulutettava (YAMK/JAMK)

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti (IASTI-sertifioitu), (40op), 11/2020 (Lyhytterapiainstituutti Oy)


Ratkes ry:n jäsen 10/2021 alkaen

Member of EBTA - European Brief Therapy Association since 5/2023

Member of International Cooperation Task Group of EBTA - European Brief Therapy Association since 1/2024


Opiskelen psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa/ Lyhytterapiainstituutissa (6/2020-5/2024). Tarjoan psykoterapeuttikoulutukseeni liittyen koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa sekä kertakonsultaatiota Jyväskylässä ja etäyhteydellä missä vain. Viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys, mutta hyödynnän tarvittaessa joustavasti työssäni myös muiden psykoterapiasuuntauksien menetelmiä. Olen myös käynyt ratkaisukeskeisen lyhytterapian työmenetelmäkoulutuksen sekä lyhytterapeuttinen hypnoosi -koulutuksen (Milton H. Ericksonin malli). Tarjoan kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan sitä toivoessa.

Toimin kokoaikaisena koulutuspsykoterapiapalveluja tarjoavana itsenäisenä ammatinharjoittajana. Psykoterapiaopintojen lisäksi työstän mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliinisen asiantuntijaopintojeni (90op) opinnäytetyötä (ylempi AMK).

Minulla on kokemusta laaja-alaisesti mielenterveystyön kentältä vuosien ajalta eri näkökulmista, niin psykiatrisen erikoissairaanhoidon eri osastojen, akuuttipsykiatrian, mielenterveyskuntoutujien perheiden kuin psykiatrisen kuntoutuksen puolelta.

Tulevana psykoterapeuttina minulle on tärkeää, että asiakas kokee tulevansa kuulluksi sekä kohdatuksi ilman ennakkoasenteita. Ratkaisukeskeisyydessä ei katsota ihmisiä diagnoosien kautta ja menneisyys ei määrittele sitä mitä olet nyt, eikä tulevaisuuttasi. Koulutuspsykoterapeuttina kuljen vierelläsi. Työskentelemme yhdessä, mutta sinä määräät suunnan, minkä tulet löytämään itsestäsi. Työskentely on aina asiakasta kunnioittavaa, asiakaslähtöistä.


EXTRA-KOULUTUKSIANI PSYKOTERAPIAOPINTOJENI LISÄKSI PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSENI AJALTA


  • Milton H. Ericksonin jalanjäljillä - Lyhytterapeuttinen hypnoosi. 2022. Kouluttajana kouluttajapsykoterapeutti (VET) Dan Lundberg, Lyhytterapiainstituutti/Helsinki Brief Therapy Institute.
  • Ericksonilaisen hypnoosin yksitoista avaintekijää, 2022. Kouluttajana psykologi Abraham Hernández. Lyhytterapiainstituutti/Helsinki Brief Therapy Institute.
  • Co-constructing Resilience: Solution-Focused Examples from Suicide Intervention and Trauma Treatment, 10 didactic hours, pre-conference workshop. Conducted by: Heather Fiske, Canada. EBTA, European Brief Therapy Association. Sosnowiec, Poland 14.9.2023.
  • The Conference of the European Brief Therapy Association (EBTA), 28 didactic hours. EBTA, European Brief Therapy Association. Held on 15-17 September 2023 in Sosnowiec, Poland. (Speakers e.g. Lyn Worsley, Adrian Drdzen, Aleksander Manka, Anastasiia Padlikowska, Andreea Zak, Janus Nowacki, Monika Modrzejewska-Swigulska, Heather Fiske, Ofra Ayalon, Adam Zemelka, Jaseem Koorankot, Fundacja Ulica, Haesun Moon, Ben Furman. Workshops e.g. Anne-Marie Wulf, Ursula Bühlmann-Stähli, Sabina Sadecka, Elisabeth R. Taylor, Heather Fiske, Lyn Worsley, Haesun Moon, Artur Lewinski, Marie Cabie & Myriam Le Fevere de Ten Hove, Peter Sundman)
  • A Resilience Informed Approach to Trauma, Dissociation and Stress, 6 didactic hours, post-conference workshop. Conducted by: Lyn Worsley, Australia. EBTA, European Brief Therapy Association. Sosnowiec, Poland, 17.9.2023.
  • Meet&Learn EBTA with Tara and Naomi, Tara Gretton and Naomi Whitehead, UK. EBTA, European Brief Therapy Association. Online. Jan. 13th, 2024.
  • International Cooperation Contact Group (ICCG) meeting, EBTA, European Brief Therapy Association. Online. Feb. 17th, 2024.