Ratkaisukeskeinen terapia

 

Muutoksen avaimet

Löytyvät Sinusta itsestäsi

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa on lähestymistapa, jossa korostuu voimavarakeskeisyys ja näkökulmien vaihtaminen. Pääpaino on nykyisyyden ja tulevaisuuden käsittelyssä, mutta toisin kuin joskus harhaanjohtavasti luullaan, myös ratkaisukeskeisessä terapiassa käsitellään menneisyyttä, näkökulma ja lähestymistapa menneisyyteen on vain eri. Ratkaisukeskeisyydessä ajatellaan, että asiakkaalla on jo olemassa itsessään avaimet, ratkaisut ongelmiinsa ja ne on löydettävissä. Ratkaisukeskeisessä terapiassa asiakas ja terapeutti tekevät yhdessä töitä ja terapeutti auttaa ratkaisukeskeisin menetelmin asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Läsnä, vierelläsi, tukenasi

Ylämäkiä ei ole ilman alamäkiä

Elämässä voi olla monenlaisia haasteita, jolloin voi olla tarve keskustella asiasta terapiassa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa soveltuu hyvin monenlaiseen elämän haasteeseen ja eri ikäisille, oli sitten kyse mielenterveyteen liittyvistä sairauksista tai elämän eri vaiheiden eteen tuomista kuormittavista tilanteista. Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa terapeutti on tasavertainen vierellä kulkija, joka tukee asiakasta haasteellisessa elämänvaiheessa, auttaen asiakasta näkemään omat voimavaransa ja löytämään uusia toimintamalleja elämäänsä.

Olet jo oikealla tiellä

Vaikket sitä ehkä näekään, vielä

Ratkaisukeskeisestä näkökulmasta muutoksen ajatellaan jo alkaneen asiakkaan tullessa ensimmäistä kertaa vastaanotolle, jo ennen terapiaa edeltävistä ajatuksista ja päätöksestä hakeutua terapiaan. Muutoksen ja muutostoiveen syntymisen nähdään siis olevan asiakkaan itsensä ansiota, josta kunnia kuuluu asiakkaalle, ei terapeutille. Terapeutti on tuki, jonka kanssa vuorovaikutuksessa asiakas löytää omat, itselleen oikeat polkunsa elämälleen.  

Vastaus on jo sinulla