Maarit Pietiläinen:
Psykoterapeuttikoulutettavan koulutuspsykoterapia

ETÄYHTEYS - JYVÄSKYLÄ- HELSINKI

Psykoterapeuttikoulutettavan koulutuspsykoterapiaa, koulutuslyhytpsykoterapiaa ja kertakonsultaatiota sekä työnohjausta. Vastaanottoa Jyväskylän keskustassa ja etäyhteydellä missä vain. Kohtaamisia live-tapaamisissa myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan niin toivoessa. Psykoterapiaa (KELA-psykoterapiana sekä omakustanteisena) ja lyhytpsykoterapiaa tulen tarjoamaan kesästä 2024 alkaen (valmistuminen psykoterapeutiksi (Valvira/KELA) 5/2024, Itä-Suomen yliopisto, ratkaisukeskeinen viitekehys).

Tarjoamani palvelut


Psykoterapeuttikoulutettavan koulutuspsykoterapia

Tarjoan psykoterapeuttikoulutettavana koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa osana psykoterapian opintojani (Itä-Suomen yliopisto UEF/ Lyhytterapiainstituutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 6/2020-5/2024).

Opiskelen psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa, viitekehyksenä ratkaisukeskeisyys, valmistuminen psykoterapeutiksi (Valvira/KELA) 5/2024, jonka jälkeen tulen tarjoamaan lyhytpsykoterapiaa ja psykoterapiaa omakustanteisesti käyville asiakkaille sekä KELA-psykoterapiana.

Opiskelun ajan tarjoan koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa koulutuspsykoterapeutin statuksella. Psykoterapiaopintoihin liittyvää koulutuspsykoterapiaa ohjaavat ja säätelevät samat periaatteet ja lait kuin jo valmistuneiden psykoterapeuttien työtä ja koulutuspsykoterapiaa voi antaa vain yliopistossa 4-vuotisessa psykoterapeuttikoulutuksessa opiskeleva. Koulutuspsykoterapia ei ole vielä psykoterapiaa, vaan se on psykoterapeuttikoulutuksessa olevan, usein terveydenhuollon ammattihenkilön antamaa keskusteluapua, jota itse tarjoan psykiatrisen sairaanhoitajan pätevyyden pohjalta. Varsinaiseksi psykoterapiaksi tapaamiset muuttuvat psykoterapeutiksi valmistumisen myötä. Koulutuspsykoterapiassa ja -lyhytpsykoterapiassa työnohjaus on tiivistä ja kouluttajina ja työnohjaajina toimivat kokeneet kouluttajapsykoterapeutit (mm. Tapani Ahola, Maiju Ahola, Ben Furman, Jussi Saarnio).

Koulutuspsykoterapian työnohjaajani Ben Furman on toiminut myös henkilökohtaisesti mentorinani näinä vuosina ja olen otettu ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta oppia psykoterapiasta, ratkaisukeskeisyydestä ja elämästä ylipäänsä suoraan yhdeltä parhaimmista, yhdeltä viisaimmista.

Tarjoamaani koulutuspsykoterapiaan ei ole mahdollista saada KELA:n tukea, mutta vastaanottohinnat ovat lähtökohtaisesti alemmat kuin psykoterapeutti -nimikkeellä toimivilla, jo valmistuneilla psykoterapeuteilla. Tarjoan psykoterapiakoulutukseni ajan (5/2024 asti) koulutuspsykoterapiaa opiskelijahinnoin, valmistumisen jälkeen teen psykoterapiaa normaalihinnoin.

Otan tutustumiskäynnille jo nyt Kela-psykoterapiaan oikeutettuja asiakkaita, jotka pystyvät alkuun käymään omakustanteisesti ja säännöllisesti vastaanotolla ennen Kela-psykoterapian alkamista. (Valmistuminen psykoterapeutiksi 5/2024 -> Kela-psykoterapia on mahdollista aloittaa Valviran vahvistamispäätöksen saavuttua.) Lue lisää täältä.
  

TYÖSKENTELY

Teen koulutuspsykoterapiaa ja -lyhytpsykoterapiaa ratkaisukeskeisen viitekehyksen alla, mutta hyödynnän työskentelyssä luovasti asiakkaan tarpeen ehdoilla myös muuta psykiatrian kentällä vuosien ajoilta hankkimaani osaamista eli työotteessani on vaikutteita myös muista psykoterapiasuuntauksista. Asiakkaan kohtaamisessa olen kuitenkin puhtaasti ratkaisukeskeinen, asiakasta aina kunnioittava - näen asiakkaalla itsellään olevan jo tarvittavat voimavarat ja keinot, ne on vain löydettävä ensin.

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita, myös pariskuntia ja perheitä. Erityisosaamista OCD:stä.

I also work in English, read more from here.


Lyhytterapeuttinen hypnoosi (Milton H. Ericksonin malli)

Tarjoan asiakkailleni kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella. Hypnoterapeuttiset kohtaamiset ainoastaan live-tapaamisissa ennalta sovittuna ja vain asiakkaan toiveesta.


Reteaming-valmennus

Tarjoan asiakkailleni/ryhmille myös Reteaming-valmennusta. Reteaming-valmennus on vaiheittain etenevä prosessi, jonka ovat luoneet Lyhytterapiainstituutti Oy:n perustajat ja kouluttajat sosiaalipsykologi Tapani Ahola ja psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman. Reteaming on työväline työelämän kehittämistarpeisiin, mutta se soveltuu hyvin myös henkilökohtaisen valmennuksen menetelmäksi. Reteaming-valmennuksien osalta ota yhteyttä maarit@pietimaa.fi tai tekstiviestitse/soittopyynnön jättämällä: 040 17 525 17.


Koulutukset ja luennot

Teen valmennuksia ja koulutuksia tilauksesta voimavarakeskeisesti, hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyen, niin työyhteisöille kuin muillekin ryhmille; luennot ja valmennukset sekä osallistuttavat ja voimaannuttavat, ratkaisukeskeiset workshopit sopimuksen ja osallistujamäärän mukaisesti. Teen myös kohdennetusti koulutuksia, workshoppeja eri mielenterveyshaasteisiin liittyen; erityisosaamista OCD:sta, mutta myös psykoosisairaudet, persoonallisuushäiriöt, riippuvuudet ym. ylipäänsä sairauden kohtaaminen sairastuneen tai läheisen näkökulmasta, toivo ja toiveikkuus elämän eri haasteissa. Toimin laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä; psykiatrian puolen sairaanhoitajana (AMK) sekä koulutuspsykoterapeuttina ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutettavana. 

Ota yhteyttä sähköpostitse: maarit@pietimaa.fi tai tekstiviestillä/soittopyynnön jättämällä: 040 17 525 17, jos toivot minun tulevan valmentamaan, kouluttamaan tai luennoimaan voimavarakeskeisesti mielenterveyteen liittyen, niin räätälöidään koulutus tarpeidenne mukaiseksi. 


Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ratkaisukeskeisiä lyhytterapiatyömenetelmiä työssään käyttäville terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille mielenterveysalalla työskenteleville. Ota yhteyttä sähköpostitse: maarit@pietimaa.fi  tai tekstiviestitse: 040 17 525 17. Voit myös halutessasi jättää soittopyynnön.


Muut

Hermanni/Anxious Andy on yhdessä psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, kouluttaja Ben Furmanin kanssa ideoimani Muksuoppi-sovellus, jonka avulla voit auttaa lapsia oppimaan keinoja vapautua mielikuvituksen tuottamista huolista ja peloista. 

Ilmainen sovellus löytyy suomeksi osoitteesta:
www.kidsskills.org/ocd/

ja englanniksi:
www.kidsskills.org/ocd-engAsiakaspalautteet


Vuoden 2021 asiakkaani saivat tammikuun 2022 aikana anonyymisti täytettäväksi asiakastyytyväisyyskyselyn. Vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi, mutta vastanneista kaikki suosittelisivat minua läheisilleen ja tuttavilleen. 92,9% vastanneista antoi arvosanaksi erinomaisen/hyvän, enemmistön kallistuessa erinomaisen eli 5 tähden puolelle. Myös palaute tapaamisista painottui erinomaiseen ja hyvään eri osa-alueilla ja ajallisesti se sisälsi sekä alkutaipaleella luonani käyneitä että loppuvuoden kävijöitä. Suurin kiitos tästä kuuluu asiakkailleni - yhdessä työskennellään, yhdessä iloitaan siitä, miten hyvin me tässä ollaan vuoden 2021 aikana onnistuttu :)


Mikä mielestäsi on/oli hyvää tapaamisessa/terapeutissa?
"Uudet näkökulmat."
"Turvallinen olo"
"Sai puhua rauhassa, omassa tahdissa. Missään vaiheessa ei painostettu, ei ylitetty rajoja."
"Terapeutti kuunteli minua ja kysyi minulta. Ei valmiita vastauksia vaan otti vastaan mitä minä sanoin."
"Kunnioittava."
"Rento tunnelma"
"Rauhallinen olemuksesi, ystävällisyys"
"Ote; rauhallinen mutta jämpti ja "ripeä". Ja niin pitää ollakin koska aikaa ei ole rajattomasti."
"Kuuntelee ja keskustelee, kuin aikuisen kanssa kuuluu keskustella."
"Kuuntelee ei painosta mihinkään suuntaan. Arvostava."
"avoin mieli erilaisille asioille, joustavuus, monipuolisuus"
"Asioiden katsominen erlaisista näkökulmista, kiireettömyys, ystävällisyys."
"Arvostuksen tunne, läsnäolo. Tunne siitä, että just minun aikani on hänelle tärkeä."
Potilas- ja asiakasrekisterin ja tietosuojaselosteen löydät hinnasto -sivun lopusta.

Olet jo oikealla tiellä