Maarit Pietiläinen:
Psykoterapeutti- koulutettavan koulutuspsykoterapia

ETÄYHTEYS - JYVÄSKYLÄ- HELSINKI

Psykoterapeuttikoulutettavan koulutuspsykoterapiaa, koulutuslyhytpsykoterapiaa ja kertakonsultaatiota sekä työnohjausta. Vastaanottoa Jyväskylän keskustassa ja Helsingissä Kampissa sekä etäyhteydellä. Kohtaamisia live-tapaamisissa myös hypnoterapeuttisella työotteella asiakkaan niin toivoessa. Psykoterapiaa (KELA-terapiana sekä omakustanteista) ja lyhytpsykoterapiaa tulen tarjoamaan keväästä 2024 alkaen (valmistuminen psykoterapeutiksi 5/2024, Itä-Suomen yliopisto, ratkaisukeskeinen viitekehys).

Tarjoamani palvelut


Psykoterapeuttikoulutettavan koulutuspsykoterapia

Tarjoan psykoterapeuttikoulutettavana koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa osana psykoterapian opintojani (Itä-Suomen yliopisto UEF/ Lyhytterapiainstituutti, ratkaisukeskeinen psykoterapeuttikoulutus 6/2020-5/2024).

Opiskelen psykoterapeutiksi Itä-Suomen yliopistossa, viitekehyksenä ratkaisukeskeisyys, valmistuminen psykoterapeutiksi 5/2024, jonka jälkeen tulen tarjoamaan lyhytpsykoterapiaa ja psykoterapiaa omakustanteisesti käyville asiakkaille sekä KELA-terapiana.

Opiskelun ajan tarjoan koulutuspsykoterapiaa ja koulutuslyhytpsykoterapiaa koulutuspsykoterapeutin statuksella. Psykoterapiaopintoihin liittyvää koulutuspsykoterapiaa ohjaavat ja säätelevät samat periaatteet ja lait kuin jo valmistuneiden psykoterapeuttien työtä ja koulutuspsykoterapiaa voi antaa vain psykoterapeuttikoulutuksessa oleva. Koulutuspsykoterapiassa ja -lyhytpsykoterapiassa työnohjaus on tiivistä ja kouluttajina ja työnohjaajina toimivat kokeneet kouluttajapsykoterapeutit (mm. Tapani Ahola, Maiju Ahola, Ben Furman, Jussi Saarnio).

Työnohjaajana toimimisen lisäksi Ben Furman on mentorinani tällä matkalla ja olen otettu ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta oppia psykoterapiasta, ratkaisukeskeisyydestä ja elämästä ylipäänsä suoraan yhdeltä parhaimmista, yhdeltä viisaimmista.

Tarjoamaani koulutuspsykoterapiaan ei ole mahdollista saada KELA:n tukea, mutta vastaanottohinnat ovat lähtökohtaisesti alhaisemmat kuin psykoterapeutti -nimikkeellä toimivilla, jo valmistuneilla psykoterapeuteilla. Tarjoan psykoterapiakoulutukseni ajan (5/2024 asti) koulutuspsykoterapiaa opiskelijahinnoin, valmistumisen jälkeen teen psykoterapiaa normaalihinnoin.

Alan syksyn 2023 myötä ottamaan asiakkaaksi myös Kela-terapiaan oikeutettuja asiakkaita, joilla on alkuun mahdollisuus käydä omakustanteisesti vastaanotolla ennen Kela-terapian alkamista (valmistuminen 5/2024, Kela-terapia on mahdollista Valviran vahvistamispäätöksen saavuttua).
  

TYÖSKENTELY

Teen koulutuspsykoterapiaa ja -lyhytpsykoterapiaa ratkaisukeskeisen viitekehyksen alla, mutta hyödynnän työskentelyssä luovasti asiakkaan tarpeen ehdoilla myös muuta psykiatrian kentällä vuosien ajoilta hankkimaani osaamista eli työotteessani on vaikutteita myös muista psykoterapiasuuntauksista. Asiakkaan kohtaamisessa olen kuitenkin puhtaasti ratkaisukeskeinen, asiakasta aina kunnioittava - näen asiakkaalla itsellään olevan jo tarvittavat voimavarat ja keinot, ne on vain löydettävä ensin.

Otan vastaan kaikenikäisiä asiakkaita, myös pariskuntia ja perheitä. Erityisosaamista OCD:stä.

I also work in English, read more from here.


Lyhytterapeuttinen hypnoosi (Milton H. Ericksonin malli)

Tarjoan asiakkailleni kohtaamisia myös hypnoterapeuttisella työotteella. Hypnoterapeuttiset kohtaamiset ainoastaan live-tapaamisissa ennalta sovittuna ja vain asiakkaan toiveesta.


Reteaming-valmennus

Tarjoan asiakkailleni/ryhmille myös Reteaming-valmennusta. Reteaming-valmennus on vaiheittain etenevä prosessi, jonka ovat luoneet Lyhytterapiainstituutti Oy:n perustajat ja kouluttajat sosiaalipsykologi Tapani Ahola ja psykiatrian erikoislääkäri Ben Furman. Reteaming on työväline työelämän kehittämistarpeisiin, mutta se soveltuu hyvin myös henkilökohtaisen valmennuksen menetelmäksi. Reteaming-valmennuksien osalta ota yhteyttä ja pyydä tarjous. 


Koulutukset ja luennot

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous, jos toivot minun tulevan kouluttamaan tai luennoimaan voimavarakeskeisesti mielenterveyteen liittyen. Teen koulutuksia ja luentoja laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä, psykiatrian puolen sairaanhoitajana (AMK) sekä koulutuspsykoterapeuttina ja mielenterveys- ja päihdehoitotyön kliininen asiantuntija (YAMK) -koulutettavana.  

Työnohjaus

Tarjoan työnohjausta ratkaisukeskeisiä lyhytterapiamenetelmiä työssään käyttäville terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille mielenterveysalalla työskenteleville. Ota yhteyttä sähköpostitse: maarit@pietimaa.fi tai tekstiviestitse: 040 17 525 17. Voit myös halutessasi jättää soittopyynnön.


Muut

Hermanni/Anxious Andy on yhdessä psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti, kouluttaja Ben Furmanin kanssa ideoimani Muksuoppi-sovellus, jonka avulla voit auttaa lapsia oppimaan keinoja vapautua mielikuvituksen tuottamista huolista ja peloista. 

Ilmainen sovellus löytyy suomeksi osoitteesta:
www.kidsskills.org/ocd/

ja englanniksi:
www.kidsskills.org/ocd-engAsiakaspalautteet


Vuoden 2021 asiakkaani saivat tammikuun 2022 aikana anonyymisti täytettäväksi asiakastyytyväisyyskyselyn. Vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi, mutta vastanneista kaikki suosittelisivat minua läheisilleen ja tuttavilleen. 92,9% vastanneista antoi arvosanaksi erinomaisen/hyvän, enemmistön kallistuessa erinomaisen eli 5 tähden puolelle. Myös palaute tapaamisista painottui erinomaiseen ja hyvään eri osa-alueilla ja ajallisesti se sisälsi sekä alkutaipaleella luonani käyneitä että loppuvuoden kävijöitä. Suurin kiitos tästä kuuluu asiakkailleni - yhdessä työskennellään, yhdessä iloitaan siitä, miten hyvin me tässä ollaan vuoden 2021 aikana onnistuttu :)


Olet jo oikealla tiellä